top of page

Tuulista tulee tärkein sähkönlähde Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Yhdistynyt kuningaskunta on saavuttanut merkittävän virstanpylvään matkallaan kohti kestävää energiantuotantoa. Ensimmäistä kertaa Yhdistyneen kuningaskunnan historiassa tuulivoimalat ovat ohittaneet kaasun johtavana sähköntuotannon lähteenä. Lontoon Imperial College Londonin tekemän tutkimuksen mukaan tuulivoimalat tuottivat kolmanneksen maan sähköntuotannosta tämän vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana.


Lisäksi National Grid on vahvistanut, että huhtikuussa tuotettiin ennätyksellisen paljon aurinkoenergiaa. Tämä merkittävä kehitys merkitsee suurta edistysaskelta Yhdistyneen kuningaskunnan sitoumuksessa saavuttaa nollapäästöinen sähköntuotanto vuoteen 2035 mennessä.Tuulivoiman nousu


Tuulivoiman yleistyminen Yhdistyneessä kuningaskunnassa on osoitus maan omistautumisesta uusiutuville energialähteille. Vuosien mittaan Yhdistynyt kuningaskunta on tehnyt merkittäviä investointeja tuulivoimaan ja hyödyntänyt maan rannikolla ja maaseudulla sijaitsevia runsaita tuulivoimavaroja. Tämä strateginen keskittyminen tuulivoimaan on kantanut hedelmää, sillä uusimpien tutkimusten mukaan tuulivoimalat ovat nyt ohittaneet kaasuvoimalat sähköntuotannossa.


Uusiutuvan energian merkkipaalu


Sillä, että tuulivoima ohittaa kaasun sähköntuotannossa, on syvällisiä vaikutuksia Yhdistyneen kuningaskunnan energiakenttään. Ensinnäkin se osoittaa, että maan investoinnit uusiutuvan energian infrastruktuuriin, erityisesti tuulipuistojen kehittämiseen, ovat tuottaneet konkreettisia tuloksia. Tuulivoiman jatkuva kasvu osoittaa, että siirtyminen pois fossiilisista polttoaineista on onnistunut ja että sähköntuotantoon liittyvä hiilijalanjälki on pienentynyt.


Tuulienergian yleistyminen on myös osoitus siitä, että uusiutuvien energialähteiden yleinen käsitys ja hyväksyntä ovat muuttuneet. Hyväksymällä tuulivoiman luotettavana ja tehokkaana sähköntuotantomuotona Yhdistynyt kuningaskunta on näyttänyt esimerkkiä muille maille, jotka pyrkivät vähentämään hiilidioksidipäästöjä energia-alallaan.


Aurinkoenergian ennätyksellinen suorituskyky


Tuulivoiman virstanpylvään lisäksi Yhdistynyt kuningaskunta on edistynyt merkittävästi aurinkoenergian tuotannossa. National Gridin vahvistus huhtikuun ennätyksellisestä aurinkoenergian määrästä korostaa tämän uusiutuvan energianlähteen kasvavaa merkitystä Yhdistyneen kuningaskunnan energialähteiden yhdistelmässä.


Kohti nollapäästötöntä tulevaisuutta


Yhdistyneen kuningaskunnan sitoutuminen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ulottuu tuuli- ja aurinkovoiman lisäksi myös muihin tavoitteisiin. Kunnianhimoinen tavoite saavuttaa nollapäästöt sähköntuotannossa vuoteen 2035 mennessä osoittaa maan sitoutumista ilmastonmuutoksen torjuntaan ja siirtymiseen kestävään tulevaisuuteen. Yhdessä ennätyksellisen aurinkoenergian tuotannon kanssa nämä virstanpylväät osoittavat, että maa on sitoutunut monipuolistamaan energiavalikoimaansa ja vähentämään hiilidioksidipäästöjä.


Yhdistyneen kuningaskunnan jatkaessa matkaansa kohti nollapäästöistä sähköalaa sen sitoutuminen uusiutuviin energialähteisiin toimii inspiraationa maille kaikkialla maailmassa. Hyödyntämällä tuuli- ja aurinkoenergian voimaa Yhdistynyt kuningaskunta näyttää esimerkkiä vastuullisesta energiantuotannosta ja viitoittaa tietä vihreämmälle ja kestävämmälle tulevaisuudelle. Kun otetaan huomioon tämä suuri mahdollisuus ja kasvuvauhti, jatkamme siis Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten siirtymistä tuulivoimaan ja oman energiantuotannon aloittamista. Ylivoimaisen laadun, korkean suorituskyvyn ja edullisten hintojen ansiosta osta TESUP-tuuliturbiinisi jo tänään ja liity tähän energiatrendiin.


bottom of page