top of page

Uusiutuvan energian juna Suomeen

Suomi on maa, joka tunnetaan sitoutumisestaan ​​uusiutuvaan energiaan, Ruotsin jälkeen toiseksi, jos tarkastellaan kaikkia Euroopan unionin maita.


Suomella on valta tuottaa yhä enemmän puhdasta energiaa. Suomessa on vahvat kasvunäkymät tuulivoimalla, aurinkoenergialla ja vihreällä vedyllä.Tässä blogissa tarkastellaan lähemmin uusiutuvaa energiaa Suomessa ja miten se voi hyödyttää ympäristöä ja taloutta.


Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että maapallon pintalämpötilat jatkavat nousuaan ainakin vuosisadan puoliväliin saakka. Ilmaston lämpenemistä ja kasvihuonekaasupäästöjä voidaan kuitenkin vähentää käyttämällä uusiutuvia energialähteitä, sillä suurin osa globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä tulee uusiutumattoman energian käytöstä teollisuudessa, liikenteessä ja rakennuksissa.


Suomen energiajärjestelmä on murroksessa poliittisten ja sosioekonomisten muutosten, uusien teknologioiden kehittymisen, kansainvälisten sijoittajien rahoituksen ja paikallisten kansalaisten mieltymysten vuoksi.


Puhtaan energian kulutus maassa on lisääntynyt. Suomen kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaan tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian käyttöä niin, että sen osuus energian loppukulutuksesta!


Suomi on Euroopan unionin kylmin maa ja sähkön kulutus on kasvanut yli maan kyvyn toimittaa energiaa vesivoimaloiden kautta. Olemme täällä rakentamassa tulevaisuutta yhdessä, ja meillä on loistavat tuuliturbiinivaihtoehdot tarjota sinulle:

Magnum 5 ja Master X ovat 5kW ja 1kW vaakatuulivoimaloita ja Atlas 7, Atlas X7 ja Hera ovat pystytuuliturbiinit - kaikki 7kW:n kapasiteetilla!


Puhdas energia on vaihtoehtoinen ratkaisu niille, jotka eivät halua olla riippuvaisia ​​sähköyhtiöistä ja haluavat samalla kestävämmän elämäntavan, säästää rahaa ja tuottaa uusiutuvaa energiaa planeetan hyödyksi.


Puhtaiden energialähteiden avulla autat luomaan kestävämpää tulevaisuutta Suomelle ja maailmalle. Yhdessä työskentelemällä voimme rakentaa paremman tulevaisuuden, vauraamman taskullesi ja kestävän meille kaikille.