top of page

Nieuwco-ryhmä Etelä-Afrikassa käyttää TESUP-TUULITURBIINIA!

Kierrätyksellä on erittäin tärkeä rooli tämän päivän ilmastonmuutoksessa ja maapallon pilaantumisessa. Tesup antaa mielellään tukea! Kierrätysalalla Nieuwco-yritysryhmä sitoutuu johtamaan markkinoita jatkuvasti uusimpien huipputeknologian, huipputeknologian ja erittäin kehittyneiden laitteiden avulla, jotta se ei vain täytä alan vaatimuksia vaan ylittää ne. Ryhmä huolehtii myös siitä, että kaikkien materiaalien keruu ja käsittely tapahtuu ympäristöystävällisellä tavalla kaikkien sovellettavien hallitusten, maakuntien, paikallisten ja kansainvälisten säädösten mukaisesti, luoden siten työpaikkojen infrastruktuurin terveellisemmän, jätteettömän yhteiskunnan lisäksi.


#tuuli #tuulivoimalat #tuuligeneraattori #tuulivoima #tuulienergia #puhdistusenergia #vihreys #vihreävoima # uusiutuva energia #puhdistusplanetti #savetheplanet #ilmastonmuutos #ekologia #uk #usa #europe #southafrica #uae #turkki #ukraina #japan