top of page

Rannikolta kotiin: miten vuorovesienergia voi auttaa paikallisyhteisöjä

Tiesitkö, että vuorovesienergia on puhdas ja kestävä energialähde, joka voi hyödyttää rannikkoyhteisöjä monin tavoin?


Vuorovesienergia syntyy kuun ja auringon vetovoiman aiheuttamasta veden liikkeestä. Kun vuorovesi nousee ja laskee, turbiinit pyörivät, mikä tuottaa sähköä. Vuorovesienergia on ennustettava energianlähde, mikä tekee siitä luotettavan vaihtoehdon sähköstä riippuvaisille yhteisöille.


tidal energy turbines

Mitä hyötyä vuorovesienergiasta on rannikkoyhteisöille?


Hiilidioksidipäästöjen väheneminen: Vuorovesienergia on puhdas energialähde, joka ei tuota kasvihuonekaasuja. Tämä voi auttaa rannikkoyhteisöjä vähentämään hiilijalanjälkeään ja hillitsemään ilmastonmuutosta.


Taloudellinen kehitys: Vuorovesienergiahankkeet voivat luoda työpaikkoja vuorovesienergialaitosten rakentamiseen, valmistukseen ja käyttöön. Tämä voi edistää paikallistaloutta ja luoda uusia mahdollisuuksia yrityksille ja työntekijöille.


Kestävä kehitys: Vuorovesienergia on kestävä energialähde, joka voi auttaa rannikkoyhteisöjä vähentämään riippuvuuttaan fossiilisista polttoaineista. Tämä voi auttaa suojelemaan ympäristöä ja varmistamaan puhtaan ja terveellisen tulevaisuuden tuleville sukupolville.


Seuraavassa on joitakin esimerkkejä onnistuneista vuorovesienergiahankkeista, jotka ovat hyödyttäneet rannikkoyhteisöjä:


  • MeyGen Tidal Array on yksi maailman suurimmista vuorovesienergiahankkeista. Se sijaitsee Skotlannin rannikon edustalla ja alkoi tuottaa sähköä vuonna 2016. Hanke on luonut satoja työpaikkoja ja vähentänyt hiilidioksidipäästöjä 100 000 tonnia vuodessa.


  • La Rance -vuorovesivoimalaitos on maailman ensimmäinen ja suurin vuorovesivoimalaitos. Se sijaitsee Ranskassa ja on tuottanut sähköä vuodesta 1966 lähtien. Laitos on tuottanut yli 20 miljardia kilowattituntia sähköä, mikä on estänyt yli 10 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöt.


Maailmanlaajuinen vuorovesipotentiaali (0,5 TW)

Infograph of tidal energy worldwide

Mitä mieltä olette? Onko vuorovesienergia hyvä vaihtoehto rannikkoyhteisöille? Uskomme, että sillä on paljon mahdollisuuksia auttaa meitä vähentämään riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista ja rakentamaan puhtaampaa ja valoisampaa tulevaisuutta. TESUPin sitoutuminen paikallisiin uusiutuvan energian ratkaisuihin sopii täydellisesti yhteen vuorovesienergian potentiaalin kanssa, sillä se voi hyödyttää paikallistaloutta ja edistää kestävää kehitystä.


bottom of page