top of page

TESUP aina paremman maailman puolesta

TESUP

Jan 31, 2023

Tesup suunnittelee nyt investointeja aurinkovoimaloihin.

Etsimme monia tarjous- ja investointitarjouksia. Yksi tarjouskilpailuista tapahtuu huomenna, onnea tiimillemme!


Voimalaitoksilla on ratkaiseva rooli maailman energiatarpeiden tyydyttämisessä, ja siirtyminen uusiutuviin energialähteisiin muuttaa voimalaitosten toimintatapoja. Uusiutuvat energialähteet, kuten aurinko, tuuli, vesi ja geoterminen, ovat yhä tärkeämpiä sähköntuotannossa ja auttavat vähentämään riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista.


Aurinkovoimalat käyttävät aurinkosähköpaneeleja auringonvalon muuntamiseen sähköksi. Aurinkovoimalat voidaan asentaa pienessä mittakaavassa, kuten asuinrakennuksen katolle, tai suuressa mittakaavassa, kuten aurinkotilalle. Ne tarjoavat puhtaan ja kestävän energialähteen, josta on tulossa yhä kustannuskilpailukykyisempi perinteisten fossiilisten polttoaineiden kanssa.


Tuulivoimalat käyttävät tuulivoimaloita tuulen kineettisen energian muuntamiseen sähköksi. Ne voidaan asentaa maalle tai merelle, ja niistä on tulossa yhä suositumpia, koska ne pystyvät tuottamaan suuria määriä puhdasta energiaa.


Vesivoimalaitokset käyttävät putoavan veden kineettistä energiaa sähkön tuottamiseen. Vesivoima on luotettava ja kustannustehokas uusiutuvan energian lähde ja keskeinen osa monien maiden energiaportfolioita.


Geotermiset voimalaitokset käyttävät maapallon ytimestä tulevaa lämpöä sähkön tuottamiseen. Geotermiset voimalaitokset asennetaan tyypillisesti geotermisten kuumien lähteiden tai geysirien lähelle, ja ne käyttävät maapallon ytimen lämpöä höyryn tuottamiseen, joka käyttää turbiinia sähkön tuottamiseen. 


Maailman syvällisinä uusiutuvan energian yrityksinä tiedämme, kuinka tärkeitä voimalaitokset ovat ja investoimme jo tälle alalle. Olemme sitoutuneet täyttämään maailman energiatarpeet ja vähentämään riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista. Tesup tarjoaa puhtaita ja kestäviä energialähteitä, jotka ovat yhä kustannuskilpailukykyisempiä perinteisten fossiilisten polttoaineiden kanssa. Globaalin energiakysynnän kasvaessa voimalaitosten ja uusiutuvien energialähteiden roolista tulee entistä tärkeämpi energiatarpeiden tyydyttämisessä ja kestävämmän tulevaisuuden luomisessa.


Tesup kasvaa ja investoi joka päivä! Ole osa matkaamme uusiutuvan energian parissa!


Huomautus: Tesup aikoo käyttää omia aurinkopaneelejaan näillä aloilla.


bottom of page