zero emissions day

Nollapäästöpäivä: Päivä hengittää rauhallisesti

Oletko valmis juhlimaan nollapäästöpäivää? Tänä vuonna se on 21. syyskuuta, ja se on meille kaikille mahdollisuus tehdä osamme vähentääksemme vaikutustamme planeettaan. Ja tänä erityisenä päivänä autamme hidastamaan ilmastonmuutosta ja tarjoamme 10% alennuksen kassalla koodilla “ ZERO10 ” uusiutuvan energian tuotteista 21.-25.9 !

Ilmastonmuutoksen vaikutukset tulevat yhä selvemmiksi, eikä hiilijalanjäljen pienentämiseen tähtäävien toimien merkitystä voi yliarvioida. Käsitteet kuten "nollapäästöt" ja "hiilineutraalius" ovat nousseet esiin, mikä merkitsee maailmanlaajuista sitoutumista ilmastokriisin ratkaisemiseen. Pohditaan mitä nollapäästöpäivä tarkoittaa, sen merkitystä ja miten yksityishenkilöt ja yritykset voivat edistää puhtaampaa ja vihreämpää planeettaa.

Mikä on nettonollapäästöt?

Nettonollapäästöillä tarkoitetaan tasapainoa, joka saavutetaan, kun ilmakehään vapautuvien kasvihuonekaasujen määrä tasapainotetaan poistamalla vastaava määrä. Tämä herkkä tasapaino on ratkaisevan tärkeä ilmaston lämpenemisen ja siihen liittyvien vaikutusten torjunnassa. Visualisoi se kylpyammeena: avaamalla hana ja vetämällä samanaikaisesti tyhjennystulppaa, vesi virtaa sisään ja ulos samalla nopeudella, mikä ylläpitää nollatasapainoa. Nettonollapäästöjen saavuttaminen on ensiarvoisen tärkeä tavoite ilmastonmuutoksen torjunnassa.

kaavio energiankulutuksesta sektoreittain

Hiilineutraaliuden erottaminen

Vaikka "hiilineutraaleja" ja "nollapäästöjä" käytetään usein keskenään, niillä on vivahteita. Hiilineutraalius keskittyy ensisijaisesti hiilidioksidipäästöjen (CO2) kompensointiin, tunnetuimpaan kasvihuonekaasuun. Kattava lähestymistapa edellyttää kuitenkin muiden voimakkaiden kasvihuonekaasujen, kuten metaanin, dityppioksidin, rikkidioksidin ja fluorihiilivetyjen, käsittelyä. Tämä ero korostaa tarvetta pohtia laajempaa päästöjen kirjoa, jotta voidaan taata asuttava maapallo tuleville sukupolville.

The Origins of Zero Emissions Day
Nollapäästöpäivä muistuttaa ilmaston lämpenemistä edistävistä kasvihuonekaasuista ja kannustaa aktiivisesti osallistumaan päästöjen vähentämiseen. Nollapäästöpäivän avauspäivä pidettiin vuonna 2008 Nova Scotiassa, Kanadassa. Siitä lähtien sitä on puolustanut Climate Leadership Coalition (CLC), Euroopan suurin voittoa tavoittelematon ilmastoliiketoimintaverkosto. Päivä korostaa yhteistoiminnan ja yksilöllisten valintojen merkitystä päästöjen hillitsemisessä.
tietokaavio kasvihuonekaasupäästöjen jakautumisesta tyypeittäin
Saat erikoisalennuksen TESUPista

Uusiutuvan energian alan näkyvänä hahmona TESUP tunnustaa nollapäästöpäivän merkityksen ja ryhtyy toimiin antaakseen yksilöille ja yrityksille mahdollisuuden vaikuttaa myönteisesti. 21.-25.9. TESUPilla on käynnissä kampanja, joka tarjoaa 10 % alennuksen kaikista tuotteistaan. Tämä aloite antaa yksilöille mahdollisuuden ottaa konkreettisia askelia kohti nollapäästöjä ja edistää puhtaampaa ja vihreämpää planeettaa.

Nollapäästöpäivä on pieni askel kohti kestävämpää tulevaisuutta. Toimimalla tänä päivänä voimme näyttää maailmalle, että olemme sitoutuneet vähentämään vaikutustamme planeetallemme.

Liity kanssamme nollapäästöpäivän viettoon ja tee muutos!