cop15

COP15: Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen osapuolten konferenssi

Biologisen monimuotoisuuden (CBD) sopimuspuolten 15. konferenssi (COP15), joka pidettiin Montrealissa, Kanadassa, on johtanut uuteen maailmanlaajuiseen sopimukseen luonnosta ja ihmisistä. Tämän Kunmingin julistuksena tunnetun sopimuksen hyväksyivät kaikki 196 CBD:n sopimuspuolta, ja siinä esitetään uusi visio luonnon suojelemisesta ja säilyttämisestä samalla kun se vastaa ihmisten ja yhteisöjen tarpeisiin.Kunmingin julistuksessa tunnustetaan kiireellinen tarve puuttua jatkuvaan biologisen monimuotoisuuden vähenemiseen ja pahenevaan ilmastokriisiin. Siinä tunnustetaan, että luonto on välttämätön ihmisten hyvinvoinnille ja että biologisen monimuotoisuuden jatkuva häviäminen heikentää ekosysteemien kykyä tarjota olennaisia ​​palveluita, kuten puhdasta ilmaa ja vettä, ruokaa ja lääkkeitä.


Julistuksessa esitetään uudet toimintapuitteet, jotka sisältävät joukon kunnianhimoisia tavoitteita luonnon suojelemiseksi ja säilyttämiseksi sekä toimenpiteitä, joilla puututaan biologisen monimuotoisuuden vähenemisen taustalla oleviin syihin. Se vaatii myös suurempia investointeja suojelu- ja ennallistamistoimiin sekä pyrkimyksiä vahvistaa paikallisten yhteisöjen ja alkuperäiskansojen osallistumista suojelutoimiin.


Yksi Kunmingin julistuksen keskeisistä näkökohdista on korkean kunnianhimon korostaminen. Tämä tarkoittaa, että kansakuntien on jatkettava kunnianhimoisten päämäärien ajamista suojellakseen ja säästääkseen luontoa tehokkaasti. Tämä on erityisen tärkeää, kun otetaan huomioon planeetan nykyinen tila, jolla on edessään ennennäkemätön biologisen monimuotoisuuden väheneminen ja paheneva ilmastokriisi.


Toinen tärkeä näkökohta julistuksessa on keskittyminen toimitukseen. Tämä tarkoittaa, että sopimus on muutettava käytännön toimiksi, jotta sillä olisi todellista vaikutusta. Tämä edellyttää hallitusten, organisaatioiden ja yksilöiden yhteistyötä kaikilla tasoilla. Julistuksessa vaaditaan myös lisäämään taloudellisia resursseja suojelutoimien tukemiseksi, ja tunnustetaan tärkeä rooli, joka yksityisellä sektorilla ja kansalaisyhteiskunnalla voi olla tässä suhteessa.
Yhdistyneen kuningaskunnan ja muiden Yhdistyneiden Kansakuntien kansojen on oltava avainasemassa näissä pyrkimyksissä työskentelemällä yhdessä COP15:ssä tehtyjen sitoumusten täyttämiseksi. Tämä sisältää monenlaisia ​​toimia, mukaan lukien luontoa suojelevien politiikkojen ja määräysten täytäntöönpano, suojelu- ja ennallistamishankkeisiin investoiminen ja tietoisuuden lisääminen biologisen monimuotoisuuden merkityksestä.


Julistuksessa korostetaan myös muuntavan muutoksen tarvetta, mikä tarkoittaa, että kyse ei ole vain luonnon suojelemisesta ja säilyttämisestä, vaan myös elämän- ja liiketoimintatapamme muuttamisesta. Tämä edellyttää muutosta politiikoissa, instituutioissa ja järjestelmissä biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen integroimiseksi päätöksentekoon. Se tarkoittaa myös paikallisyhteisöjen ja alkuperäiskansojen keskeisten kumppaneiden kanssakäymistä ja heidän tietämyksensä ja oikeuksiensa tunnustamista.


Kunmingin julistus on historiallinen sopimus, joka esittää uuden vision luonnon suojelemisesta ja säilyttämisestä samalla kun se vastaa ihmisten ja yhteisöjen tarpeisiin. Se on kehotus kaikille kansoille toimia yhdessä maapallon biologisen monimuotoisuuden suojelemiseksi ja säilyttämiseksi, ja se on tärkeä askel eteenpäin pyrkimyksissä vastata aikamme kiireellisiin ympäristöhaasteisiin.